Hình phạt gia tăng cho việc vừa lái xe và vừa nhắn tin.

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng, hình phạt dành cho những người vừa lái xe, vừa nhắn tin ( texting) ở tỉnh bang Ontario gia tăng.
Theo những tin tức loan báo thì những tài xế bị bắt gặp lái xe và nhắn tin hay sử dụng điện thoại cầm tay, sẽ phải đóng tiền phạt lên đến 1 ngàn dollars, gấp đôi số tiền phạt hiện hành.
Ngoài ra người lái xe còn bị mất 3 điểm trên bằng lái xe, bị cấm không được lái xe trong 3 ngày.
Đó là hình phạt cho những người bị bắt lần đầu tiên.
Nếu bị bắt lần thứ nhì trong vòng 5 năm , tiền phạt sẽ gia tăng lên đến 2 ngàn dollars. Ngoài ra người lái xe sẽ bị mất 6 điểm trên bằng lái xe, và không được lái xe trong vòng 7 ngày.
Nếu bị bắt lần thứ ba trong vòng 5 năm, thì tiền phạt tăng lên 3 ngàn dollars, bị mất 6 điểm trên bằng lái, và bị cấm không lái xe trong vòng 30 ngày.
Hậu quả nặng nề nhất cho những người bị phạt là tiền bảo hiểm xe sẽ gia tăng có thể gia tăng gấp hai, gấp ba số tiền mà người này phải trả hiện nay.

Tin tức khác...