Hiệu lực của thuốc chủng Moderna kéo dài lâu hơn thuốc Pfizer

Vancouver: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ hai 18 tháng 10, bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang British Columbia cho biết là dựa vào kết quả các cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã nói là hiệu lực của thuốc chủng Moderna kéo dài lâu hơn hiệu lực của thuốc chủng Pfizer.
Bác sĩ Henry cũng nói là lượng kháng thể của loại thuốc Moderna cao hơn so với thuốc Pfizer.
Tính đến nay có 83 phần trăm cư dân ở tỉnh bang B.C. trên 12 tuổi, đã được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi.
Cũng theo bác sĩ Henry thì cơ quan y tế tỉnh bang B.C. bắt đầu cho chủng ngừa mũi bổ sung thứ ba cho cư dân trong tỉnh bang, và bắt đầu được chủng ngừa mũi bổ sung, là những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão, và những người có hệ thống miễn nhiễm yếu kém.
Bác sĩ Henry cũng cho biết là cơ quan y tế tỉnh bang B.C. sẽ cho chủng ngừa covid mũi bổ sung bằng cả hai loại thuốc Moderna hay Pfizer.
Trong khi đó chính quyền Mỹ cũng bắt đầu cho chủng ngừa mũi bổ sung cho cư dân bằng cách dùng loại thuốc chủng khác: nếu người này đã được chủng ngừa hai mũi bằng thuốc Pfizer thì mũi bổ sung sẽ là thuốc Moderna và ngược lại.

Tin tức khác...