Công ty Pfizer xin Canada chuẩn y việc chủng ngừa covid cho trẻ em

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 19 tháng 10 thì công ty Pfizer đã chính thức làm đơn xin bộ y tế Canada chuẩn y việc dùng thuốc chủng Pfizer chủng ngừa covid cho những trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi.
Theo phát ngôn viên của công ty Pfizer thì nếu được chấp thuận, công ty này đã sẵn sàng chủng ngừa covid cho trẻ em ở Canada.
Số lượng thuốc chủng mà công ty Pfizer chủng ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi, bằng một phần ba số lượng thuốc chủng dành cho người lớn.
Ngoài ra công ty Pfizer cũng đang thử nghiệm việc chủng ngừa covid cho những trẻ em mới sinh từ 6 tháng trở lên cho đến 5 tuổi và việc thử nghiệm này đang tiến hành.
Chẳng chóng thì chày, toàn thể cư dân từ trẻ sơ sinh lên đến những người lớn tuổi, sẽ được chủng ngừa covid nếu những người này muốn.
Một cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy là 51 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, cho biết là họ đồng ý đem con đi chủng ngừa.

Tin tức khác...