Hệ thống tiệm bách hóa Dollar Tree cho đóng cửa 390 cửa tiệm.

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 6 tháng 3, hệ thống tiệm bách hóa bán hàng với giá rẻ, Dollar Tree sẽ cho đóng cửa 390 cửa tiệm Family Dollar và cho tân trang lại 1 ngàn cửa tiệm Family Dollar khác.
Đồng thời đổi tên của khoảng 200 tiệm Family Dollar thành Dollar Tree.
Hệ thống tiệm bách hóa Dollar Tree cũng bỏ ra 2.73 tỷ dollars chi phí cho việc đóng cửa và tân trang lại những cửa tiệm.
Những cửa tiệm Family Dollar sẽ bán rượu bia và có một khu vực bán những hàng hóa tương tự như các cửa tiệm Dollar Tree.
Hệ thống tiệm bách hóa Dollar Tree có 7,001 cửa tiệm Dollar Tree và 8,236 cửa tiệm Family Dollar trên toàn Hoa Kỳ và Canada

Tin tức khác...