Hãy ở nhà, giúp các bác sĩ trong mùa đại dịch

Houston: Một bác sĩ cũng là một giọng hát chính của một ban nhạc “hư ảo” ( virtual band) đã sáng tác ra một bài hát thúc dục mọi người nên ở nhà, để giúp các bác sĩ chiến đấu chống COVID-19.
Bác sĩ Phương Nguyễn, là một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ nhi đồng hiện làm việc tại bệnh viện nhi đồng, Children ‘s Memorial Herman và UT Health ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, đã sáng tác ra bài hát “Stay Home”. Bài hát này đã được phát thanh trên mạng bởi các bác sĩ ở nhiều nơi trong ban nhạc “ảo”

Tin tức khác...