Một nữ giáo viên người Mỹ gốc Việt chết vì coronavirus

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 8 tháng 4, một nữ giáo viên người Mỹ gốc Việt là một trong hơn 5 ngàn bệnh nhân chết vì COVID-19 ở tiểu bang Massachusetts là giáo viên làm việc cho tiểu bang New York.
Người ta tìm thấy cô Kirmarlee Nguyễn, 33 tuổi chết tại nhà riêng ở thành phố Revere, tiểu bang Massachusetts, và là người bị nghi ngờ có nhiễm coronavirus.
Cô Nguyễn là giáo sư môn Anh văn của trường học Brooklyn Latin ở Williamsburg. Ngoài việc dạy tiếng Anh cô Nguyễn còn là một nhà văn và là tác giả của nhiều cuốn sách đã được xuất bản.
Theo những tiết lộ của hiệp hội các giáo viên tiểu bang New York thì có ít nhất 25 người làm việc cho bộ giáo dục tiểu bang New York đã qua đời vì nhiễm COVID-19.

Tin tức khác...