Hằng trăm sinh viên Ba Tư đang du học ở Canada, nộp đơn xin vào thường trú nhân.

Toronto: Hàng ngàn những sinh viên ngoại quốc gồm cả những sinh viên Ba Tư đang tràn ngập các trường đại học Canada, học lên ngành cao học ( master) hay bằng tiến sĩ.
Có nhiều sinh viên ngoại quốc sau khi học xong 1 bằng tiến sĩ, không kiếm được việc, không nản chí, ghi danh học thêm một bằng tiến sĩ khác, với mục đích sẽ giúp cho họ có nhiều cơ hội được nhận vào là thường trú nhân của Canada.
Như trường hợp ông Amir Adbi, 30 tuổi, một sinh viên du học gốc Ba Tư, đã có bằng tiến sĩ về ngành giải phẩu nha khoa, và hiện đang sắp sửa lấy thêm bằng tiến sĩ về điện và điện toán của trường đại học UBC.
Tuy nhiên đơn xin vào thường trú này của ông có hai bằng tiến sĩ, vẫn chưa được cơ quan di trú Canada chấp thuận.
Ông Adbi đã nói với các phóng viên báo chí là ông đã có những bằng cấp cao nhất trong lãnh vực đại học, mà vẫn chưa được thâu nhận, thì không biết các cơ quan di trú còn cần thêm bằng cấp gì nữa, trước khi chấp thuận?
Ông Abdi là một trong khoảng trên 300 sinh viên du học Ba Tư có bằng cấp hậu đại học, nộp đơn xin vào thường trú nhân Canada, nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

Tin tức khác...