Hàng trăm người Việt và Cam Bốt bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ

San Francisco: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng 11, có trên 200 người di dân gốc Việt và Cam Bốt đã bị trục  xuất khỏi Hoa Kỳ, theo những điều lệ mới về di dân, đã được tổng thống Trump ban hành.

Việc hàng trăm người di dân bị trục xuất, đã gây kinh hoàng cho cộng đồng những người di dân ở vùng Vịnh.

Theo những nguồn tin thông thạo thì một số những người này đã bị trục xuất, và một số khác đang chờ bị trục xuất, và bị giam giữ ở các trung tâm tạm giam ở  miền nam tiểu bang California.

 

http://www.mercurynews.com/2017/11/09/deportations-of-vietnamese-cambodians-leave-asian-immigrants-shaken/

More Stories...