Hàng ngàn người biểu tình phản đối việc cắt giảm các dịch vụ dùng tiếng Pháp.

Ottawa: Trong hôm thứ bảy ngày 1 tháng 12, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thành phố Ottawa, phản đối việc chính quyền tỉnh bang Ontario cắt giảm những tài trợ cho các dịch vụ dùng tiếng Pháp. Chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford cũng hủy bỏ dự trù, việc thiết lập thêm một trường đại học giảng dạy bằng tiếng Pháp.
Khoảng 40 những cuộc biểu tình khác phản đối việc cắt giảm , cũng diễn ra ở các thị trấn nhỏ ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ bảy, như các thị trấn Hawkesbury, Prescott, Cornwall…
Trong cuộc biểu tình diễn ra ở thành phố Ottawa, có đại diện của ba cấp chính quyền cùng tham dự, gồm cả bà Melanie Joly, tổng trưởng đặc trách về ngôn ngữ Pháp của chính quyền liên bang, Ông Pierre Arcand, thủ lãnh tạm thời của đảng Tự Do ở tỉnh bang Quebec, nhiều dân biểu tỉnh bang Quebec của đảng cầm quyền CAQ.
Theo bà tổng trưởng Joly thì quyết định cắt giảm tài trợ cho các dịch vụ sử dụng tiếng Pháp của chính quyền tỉnh bang Ontario là một chuyện không thể chấp nhận được.

Tin tức khác...