Hạn chót khai thuế lợi tức

Toronto: Theo những tin tức loan báo thì hạn chót mà người ta phải khai thuế lợi tức cho năm 2019 ở Canada là ngày 1 tháng 6 cho những cá nhân, và ngày 15 tháng 6 cho các công ty.
Tuy nhiên theo những tin tức vừa công bố trong tuần trước thì sở thuế Canada , CRA, vừa nhân nhượng thêm: sở thuế sẽ không phạt nếu những bản khai thuế cũng như tiền thiếu thuế được trả trước ngày 1 tháng 9.
Như thế người ta còn có thêm 2 tháng nữa, trước khi phải nộp bản khai thuế lợi tức cho năm ngoái.

Tin tức khác...