Hải Đường với ta

Gửi Hạc

Rủ ta đi ngắm Hải Đường
Hải Đường còn đó đôi đường đã xa
Hải Đường nay đã ra hoa
Mà em những tưởng rời xa phương nào
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Hư hư thực thực thế nào hỡi em?
Trăng xuân phảng phất mùi hương
Ta ngồi đây ngắm Hải Đường vân vi!

Trần Tuấn Kiệt

Tin tức khác...