Hai công ty Canada tổ hợp thành đại công ty nông nghiệp.

Calgary: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 12 tháng 9, hai công ty sản xuất phân bón ở Canada, đã tổ hợp thành một đại công ty nông nghiệp.

Công ty Potash ở tỉnh bang Saskatchewan và công ty Agrium ở  tỉnh bang Alberta đã tổ hợp thành một đại công ty với số tài sản trị giá 36 tỷ Mỹ kim.

Hai công ty sản xuất phân bón đã tổ hợp, sau khi giá cả của các loại phân bón đã giảm 80 phần trăm trong vòng 8 năm qua.

Công ty Potash có nhiều mỏ phốt phát, trong khi công ty Agrium có những chi nhánh bán lẻ trên toàn thế giới. Việc tổ hợp này sẽ  giúp hai công ty này cắt giảm những chi phí, để cạnh tranh với các công ty khác trên thế giới, khi giá bán các loại phân bón ngày càng giảm.

Tổ hợp hai công ty này sẽ thành một công ty đứng hàng đầu thế giới về việc sản xuất phân bón phốt phát và  đứng hàng thứ nhì thế giới về việc sản xuất phân bón nitrogen.

Đại công ty phân bón này sẽ có những hoạt động ở 18 quốc gia trên thế giới với trên 20 ngàn nhân viên.

Tin tức khác...