Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 22 tháng 4, tại trụ sở cộng đồng Hội đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận đã tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Quốc tổ của dân tộc VN.
Nghi thức buổi giỗ được tổ chức theo nghi thức cổ truyền có chiêng, trống, đọc văn tế do Trung tá chủ tịch Trần Quốc Anh làm chủ lễ.

Có rất đông đồng hương đến tham dự và cùng nhau thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến các vua Hùng có công dựng và giữ nước. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu được công nhận là Quốc lễ, đến thế kỷ 20 vào năm 1917 dưới triều vua Khải Định, Bộ Lễ chính thức lấy ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch để cử hành Giỗ Tổ hàng năm.
Năm nay 43 năm lìa xa quê cha đất tổ, một lần nữa Hội đồng đại diện cộng đồng Houston đại diện những người tuổi trẻ đã đứng lên lãnh trách nhiệm quan trọng là nhắc nhở mọi người VN không bao giờ quên nguồn gốc cội nguồn và luôn gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Bạch Cúc

Tin tức khác...