Giao thừa ở giáo đường Công giáo

Gần 1.000 tín đồ Công giáo đã đến tham dự thánh lễ Tạ ơn và đón giao thừa do Linh mục Giu se Trần Tập chủ tế. Thánh lễ cuối năm đã được cử hành tại thánh đường Giáo Xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, 161 đường Annette, Toronto vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Hai 04/02. Sau khi kết lễ, cũng như mọi năm, những người dự lễ đã hái lộc lời Chúa đầu Xuân.
Ngày Mùng 1 Tết, thứ Ba 05/02, Giáo xứ đã dâng thánh lễ Minh niên, cầu bình an, Mùng 2 Tết, thứ Tư 06/02, thánh lễ kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên, cầu cho Cha Mẹ và Mồng 3 Tết, thứ Năm 07/02, thánh lễ thánh hóa việc làm.
Tại giáo đường của Cộng đoàn Công giáo Mississauga, 1225 Melton Dr., Mississauga, linh mục quản nhiệm Giuse Nguyễn Cao Phong SVD, đã cử hành thánh lễ đón Giao thừa lúc 7 giờ 30 tối thứ Hai 04/02, với sự tham dự của hơn 700 giáo dân. Ngày Mùng Một Tết, thứ Ba 05/02, lúc 7 giờ 30 tối, Cộng đoàn đã dâng thánh lễ đầu năm. Cuối thánh lễ, theo truyền thống, giáo dân đã nhận lộc đầu năm và trẻ em được lì-xì. Thứ Tư 06/02, giáo dân Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang dự thánh lễ cầu cho Ông bà, Tổ tiên và thứ Năm 07/02, thánh lễ Thánh hóa công việc làm.

Tin tức khác...