Giải Nobel về kinh tế về tay hai kinh tế gia người Hoa Kỳ.

Stockholm, Thụy Điển: Theo những tin tức vừa loan báo thì giải Nobel Kinh tế 2018 về tay hai người Mỹ tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế học khí hậu và thuyết tăng trưởng nội sinh, là William Nordhaus của Trường Đại học Yale và Paul Romer thuộc Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York.
Theo lời phát ngôn viên của viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thì công trình nghiên cứu của hai nhà kinh tế vừa kể tên, đã giúp giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới, như những thiệt hại gây ra bởi biến đổi khí hậu, bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng phúc lợi cho con người.

Tin tức khác...