Bỏ việc, đi chu du vòng quanh thế giới trong 2 năm

Tân Gia Ba: Một phụ nữ 29 tuổi sinh quán ở Tân Gia Ba, đã dành dụm tiền trong khi đi làm, và đã bỏ công việc chu du thế giới trong vòng 2 năm.
Cô Chua Xinen làm việc trong ngành tài chánh ở Tân Gia Ba, đã bỏ công việc, đi chu du thế giới.
Theo dự tính của cô Chua thì với số tiền tiết kiệm được, cô ta chỉ có thể đi du lịch 1 năm thôi, nhưng nhờ biết vén khéo, cô ta đã có thể đi du lịch vòng quanh thế giới.
Cô Chua bắt đầu cuộc du lịch từ năm 2015 và trong vòng 2 năm, cô ta đã chu du trên 40 quốc gia từ Âu châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Phi.
Sau khi trở lại Tân Gia Ba, trong vòng 3 tháng, cô Chua đã kiếm được việc làm khác trong ngành tài chánh.

Tin tức khác...