Giấc mơ y khoa của nhiều sinh viên ở Canada

Toronto: Vào tuổi 21, khi học xong bậc cử nhân, cô Lucy Martinek, nguyên quán ở tỉnh bang Alberta đã nộp đơn xin vào các trường y khoa ở Canada: cô ta không  được một trường y khoa nào phỏng vấn, và đã quyết định nộp đơn học ở trường  St George’s Univeristy, một trường y khoa ở xứ Grenada, trong  vùng Caribbean.

Năm nay cô Matinek 32 tuổi, là một bác sĩ làm việc ở Hoa Kỳ, đã muốn quay trở lại hành nghề y khoa ở Canada, và người bác sĩ này nghĩ là việc xin hành nghề ở Canada sẽ không dễ dàng gì, cho dù có 4.5 triệu người Canadians hiện nay không có bác sĩ gia đình.

Theo bản tin của hiệp hội các trường y khoa Canada thì trong năm 2015, có  2,611 sinh viên được nhận vào các trường y khoa Canada, trong số 14 ngàn sinh viên nộp đơn.

Vì thế có hàng ngàn sinh viên  ở Canada đã nộp đơn xin học y khoa ở các trường  y khoa vùng Caribbean, với hy vọng sau khi tốt nghiệp, và sau khi thi bằng tương đương, họ có thể hành nghề y khoa ở Canada.

Các trường y khoa Caribbean dạy theo những chương trình giảng dạy ở Canada và Hoa Kỳ và các sinh viên cũng phải thi những văn bằng tốt nghiệp của Hoa Kỳ và Canada ( American and Canadian board exams).

Sinh viên theo học các trường y khoa Caribbean sẽ phải học lý thuyết hai năm đầu ở trường, và hai năm sau đó, sẽ đi thực tập ở các bệnh viện ở Hoa Kỳ.

Sau khi  học xong 4 năm, có bằng bác sĩ, các tân bác sĩ ra trường ở Canada, Hoa Kỳ và vùng Caribbean sẽ phải xin vào nội trú làm việc trong 1 bệnh viện, về ngành chuyên môn.

Tùy ngành chuyên môn mà thời gian nội trú có thể  từ 2 năm cho ngành bác sĩ gia đình cho đến 5 năm cho những ngành chuyên môn khác.

Muốn hành nghề y khoa ở Canada, các tân bác sĩ mới tốt nghiệp phải vào được nội trú ở một trong các bệnh viện Canada: trong năm 2015 có 1,800 tân bác sĩ tốt nghiệp ở ngoại quốc, kể cả vùng Caribbean, xin nội trú ở bệnh viện Canada, và chỉ có 100 người được nhận

Tin tức khác...