Gía xăng tiếp tục lên đến mức kỷ lục

Vancouver, British Columbia: Trong vòng hai tuần lễ liên tiếp, tính đến ngày thứ bảy 20 tháng 4, giá xăng ở tỉnh bang British Columbia đã lên đến một kỷ lục mới.
Giá xăng gia tăng lên đến mức 1.72 dollars một lít trong hôm thứ bảy. So với giá xăng ở mức 1.30 dollars một lít ở thành phố Toronto và cũng là một giá xăng kỷ lục ở tỉnh bang Ontario.
Giá xăng gia tăng ở tỉnh bang Ontario cũng vì thuế carbon của chính quyền liên bang vừa áp dụng cho việc bán xăng dầu trong tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...