Giá vé xi nê gia tăng theo sự gia tăng của tiền lương tối thiểu.

Toronto: Trong những ngày đầu tháng 10, bốn tỉnh bang trên toàn Canada gồm tỉnh bang Ontario,Alberta, Prince Edward Islands và Manitoba, hệ thống rạp xi nê Cineplex cũng đồng loạt cho tăng giá vé xi nê ở trên toàn Canada.

Được biết 90 phần trăm của 13 ngàn nhân viên làm việc cho hệ thống rạp xi nê Cineplex lãnh lương ở mức tối thiểu.

Giá vé xi nê của rạp Cineplex đã gia tăng từ mức 22 xu và 51 xu một vé.

Theo bà Sarah van Lange, phát ngôn viên của hệ thống rạp Cineplex thì công ty này hãnh diện đã duy trì giá vé xi nê ở mức mà đa số khách hàng có thể mua vé được, và việc tăng giá vé ,để bù lại những phí tổn đã gia tăng.

Trong vòng 5 năm qua, mức lương tối thiểu ở nhiều tỉnh bang Canada đã gia tăng tổng cộng 29 phần trăm.

Giá vé xem xi nê của hạng người lớn, trong những rạp thường vào khoảng $10 một vé, và $20 một vé cho những rạp Imax.

Thường thường người ta mua vé đi xem, nhưng cũng bỏ thêm khoảng $9 một người mua nước uống và popcorn.

Tin tức khác...