Gía vé xe chuyên chở công cộng gia tăng ở Toronto

Toronto: Bắt đầu từ ngày 2 tháng giêng năm 2016, giá vé của hệ thống chuyên chở công cộng Toronto, TTC, gia tăng.

Gía vé đi một lần trả bằng tiến mặt gia tăng thêm 25 xu và ở mức $3.25. Nếu dùng token hay thẻ điện từ Presto thì tiền vé gia tăng 10 xu, và ở mức $2.90.

Tiền mua thẻ đi hàng tháng, metropass, đã gia tăng 22 phần trăm trong vòng 6 năm qua, không gia tăng trong kỳ tăng giá kỳ này và vẫn ở mức $141.50 một tháng.

Các dịch vụ của hệ thống TTC cũng gia tăng: hệ thống xe điện ngầm sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng thay vì 9 giờ sáng trong những ngày chúa nhật trong tuần.

Ông Josh Colle, chủ tịch hệ thống TTC cũng hứa sẽ có thêm những chuyến xe điện ngầm thường xuyên hơn , cứ mỗi 10 phút có 1 chuyến, trên nhiều tuyến đường.

Ngân sách hệ thống TTC trong năm 2016 lên đến 1.7 tỷ dollars và số thâm thủng trong ngân sách năm nay ước lượng là 58 triệu dollars.

Tin tức khác...