Những luật lệ mới ở Canada trong ngày đầu năm

Ottawa: Một loạt những thay đổi về luật lệ,chính sách của chính quyền các cấp ở Canada, bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng.
Sau đây là một số thay đổi chính:

Thuế lợi tức cắt giảm:
Thủ tướng Justin Trudeau đã hứa sẽ cắt giảm mức thuế lợi tức cho những người thuộc giới trung lưu, và việc cắt giảm sẽ bắt đầu được thi hành từ ngày 1 tháng giêng. Những người được gọi là giới trung lưu, là những người có số lương hàng năm từ $45,282 lên đến $90,563. Mức thuế lợi tức liên bang của những người thuộc giới trung lưu sẽ giảm từ mức 22 phần trăm, xuống còn 20.5 phần trăm. Trong khi đó, những người có số lương cao hơn $200,000 sẽ thấy mức thuế lợi tức của họ gia tăng từ 29 phần trăm lên 33 phần trăm. Có khoảng 319 ngàn người Canadians có lợi tức trên 200 ngàn dollars trong năm 2015.

Gỉam gánh nặng, nợ sinh viên:
Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng, chương trình cho sinh viên mượn nợ, The Canada Student Loan Program, sẽ tiếp tục cho sinh viên vay nợ, cho dù những sinh viên này đi làm thêm và có số lương trên $100 một tuần.

Gỉam tiền bỏ vào trương mục tiết kiệm TFSA
Bắt đầu từ năm 2016, số tiền tối đa mà một thường trú nhân Canada có quyền bỏ vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA hàng năm sẽ giảm xuống còn $5,500, thay vì $10,000 như năm 2015.
Nếu một người từ năm 2009, năm bắt đầu được quyền bỏ vào trương mục TFSA, chưa bỏ một xu nào vào quỹ này, thì trong năm 2016, người này có quyền bỏ vào tổng cộng từ năm 2009 cho đến nay là $46,500.

Tài xế tắc xi thành phố Montreal phải mặc quần áo chỉnh tề
Bắt đầu tháng giêng năm 2016, chính quyền thành phố Montreal đã buộc những tài xế tắc xi hành nghề trong thành phố, phải mặc quần áo chỉnh tề, quần đen và áo trắng khi hành nghề.

Được giảm tiền bảo hiểm nếu xe có bánh tuyết
Bắt đầu từ năm 2016, các hãng bảo hiểm sẽ cắt giảm tiền bảo hiểm xe hơi cho cư dân trong tỉnh bang Ontario, nếu những người này , thay bánh tuyết cho xe của họ trong mùa đông.

Tin tức khác...