Giá trung bình một căn nhà độc lập ở thành phố Mississauga trên 1.5 triệu dollars

Mississauga, Ontario: Người ta cứ nghĩ chỉ có giá nhà ở thành phố Toronto mới gia tăng lên đến đỉnh, chứ ít có ai nghĩ nhà ở các thành phố ngoại ô của thành phố Toronto, như thành phố Mississauga cũng gia tăng ác liệt không kém gì thành phố Toronto.
Theo bản tường trình của hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto ( TRREB) phổ biến hôm thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 thì giá nhà và giá những căn condo ở thành phố Mississauga đã gia tăng đến những kỷ lục mới.
Bản tường trình của hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto dựa vào số nhà bán được trong thành phố Mississauga trong tháng 5 vừa qua.
Giá trung bình một căn nhà độc lập ở thành phố Mississauga lên đến $1,551,420, gia tăng 38.7 phần trăm trong vòng 1 năm. Giá trung bình 1 căn nhà độc lập ở thành phố Toronto hiện nay là 1.75 triệu dollars.
Giá trung bình một căn condo ở thành phố Mississauga hiện nay là $576,898 gia tăng 15.6 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo bà Lisa Patel, chủ tịch của hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto thì hiện có nhu cầu cần nhà ở vùng đại thủ phủ gồm cả nhà độc lập cũng như những chúng cư condo.
Cũng theo bà chủ tịch thì nhu cầu cần nhà gia tăng với những lạc quan về sự tiến triển trở lại của nền kinh tế cũng như vì mức lãi suất nợ nhà hiện nay quá thấp.
Không những chỉ có giá của những nhà độc lập và những căn condo gia tăng mà giá cả của những loại nhà khác cũng gia tăng theo.
Giá trung bình của những căn nhà bán độc lập trong vùng đại thủ phủ Toronto hiện nay cũng gần 1 triệu dollars: $977,149 hay gia tăng 22.8 phần trăm trong vòng 1 năm.
Giá của những căn nhà chùm townhouse gia tăng 22.6 phần trăm và ở giá $774,098.

Tin tức khác...