Giá trị của người phối ngẫu không bằng một cái điện thoại thông minh

Vancouver: Một bản tường trình vừa được công bố bởi công ty điện lực tỉnh bang British Columbia cho thấy là số điện lực tiêu thụ dùng cho các loại dụng cụ điện tử như điện thoại, laptops, tablets.. ở tỉnh bang gia tăng 150 phần trăm kể từ năm 1990s cho đến nay.
Cũng theo bản tường trình thì 3 phần tư những cư dân ở tỉnh bang B.C. đã xử dụng điện thoại thông minh và những người này đã bỏ ra một ngày 4.6 tiếng đồng hồ để dùng những chiếc điện thoại thông minh này.
Cơ quan điện lực B.C. Hydro cũng làm một cuộc thăm dò dân ý và thấy là 25 phần trăm những cư dân ở tỉnh bang B.C. sẵn sàng bỏ người phối ngẫu trong 1 ngày, nếu họ có quyền dùng điện thoại thông minh trong ngày hôm đó.
Và 20 phần trăm những người ở tỉnh bang B.C. ngủ hàng đêm với chiếc điện thoại thông minh trong tay.
Bản thăm dò dân ý cũng cho thấy là ở hạng tuổi từ 18 tuổi cho đến 24 tuổi, thì tỷ lệ những người trẻ sẵn sàng đổi người bạn tình lấy chiếc điện thoại thông minh lên đến 78 phần trăm.

Tin tức khác...