Giá những căn nhà mới xây ở Canada sút giảm lần đầu tiên trong vòng gần 10 năm qua.

Toronto: theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 16 tháng 3, giá bán những căn nhà mới xây trong năm nay đã sút giảm so với giá nhà bán trong năm ngoái, và đây là lần đầu tiên giá nhà mới xây đã sút giảm trong gần 10 năm qua.
Giá nhà mới xây sút giảm nhiều nhất ở thành phố Regina, sút giảm 3 phần trăm, trong khi giá nhà ở thành phố Toronto sút giảm 1.5 phần trăm so với giá nhà một năm trước.
Giá nhà ở thành phố Calgary giảm 1.1 phần trăm trong khi giá nhà ở thành phố Vancouver giảm 0.3 phần trăm.

Tin tức khác...