Những thành phố có phẩm chất cuộc sống cao nhất thế giới.

thành phố Vancouver

London, Anh: Trong hôm thứ sáu ngày 15 tháng 3, công ty tham vấn Mercer đã công bố danh sách những thành phố có phẩm chất cuộc sống cao nhất thế giới, sau kết quả của những nghiên cứu hàng năm.
Bản so sánh mức sống của các thành phố trên thế giới do công ty Mercer thiết lập đã liên tục công bố trong 10 năm qua.
Trong năm nay, theo bản nghiên cứu, thành phố có cuộc sống tốt nhất thế giới là thành phố Vienna của nước Áo. Đứng hàng thứ nhì là thành phố Zurich của Thụy Sĩ.
Thành phố Vancouver của Canada đã đứng đồng hạng ba với các thành phố Aukland của Tân Tây Lan và Munich của nước Đức.
Thành phố Toronto đứng hàng thứ 16, thành phố Ottawa đứng hàng thứ 19 và thành phố Montreal đứng hàng thứ 21.
Không có thành phố Mỹ nào trong danh sách 20 thành phố hàng đầu.
Thành phố Mỹ xếp hạng cao nhất là thành phố San Francisco ở hạng thứ 34.
Công ty Mercer đã sắp hạng các thành phố theo nhiều yếu tố như nhà cửa, khí hậu, bảo hiểm sức khỏe, các phương tiện chuyên chở công cộng, tình trạng an ninh, tuổi thọ..v.v.

Tin tức khác...