Giá nhà và số nhà bán được tiếp tục gia tăng ở vùng thủ phủ Toronto

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto phổ biến trong ngày thứ ba 5 tháng 11 thì số nhà bán được trong vùng thủ phủ gia tăng 14 phần trăm, so với số nhà bán được trong tháng 10 năm ngoái.
Giá nhà cũng gia tăng 5.8 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức trung bình là $852,142.
Số lượng nhà độc lập bán được gia tăng 19.6 phần trăm với giá một căn nhà độc lập hiện nay ở Toronto là 1.05 triệu dollars, số lượng condos bán được gia tăng 5.1 phần trăm trong khi giá một căn condos gia tăng 9.6 phần trăm và ở mức $617,410.
Số người mới tới gồm di dân và những người tỵ nạn, xin nhận Toronto làm quê hương ngày một tăng, trong khi số nhà bán ra chỉ có giới hạn.

Tin tức khác...