Bà thủ lãnh đảng Xanh từ chức

Vancouver: Trong hôm thứ hai ngày 4 tháng 11, bà Elizabeth May, thủ lãnh của đảng Xanh liên bang loan báo là bà sẽ tiếp tục giữ chức dân biểu, nhưng từ chức thủ lãnh đảng Xanh lên bang.
Bà May cho là việc bà từ chức có thể giúp cho đảng Xanh tiến triển dưới sự lãnh đạo của một tân thủ lãnh.
Tưởng cũng nên nói thêm là sau cuộc bầu cử dân biểu ngày 21 tháng 10, đảng Xanh có thêm 2 tân dân biểu và tổng cộng gồm cả bà thủ lãnh May thì đảng Xanh có 3 dân biểu.
Bà May là thủ lãnh của đảng Xanh liên bang từ năm 2006 cho đến nay.
Bà Thủ lãnh May cho biết bà cảm thấy thoải mái khi từ chức, vì hiện nay số người ủng hộ đảng Xanh đã gia tăng nhiều: trên 1 triệu người bỏ phiếu cho đảng Xanh trong cuộc bầu cử dân biểu vừa qua.
Bà May cũng nói bà đã hứa với con gái của bà, là cuộc bầu cử năm 2019 là cuộc bầu cử cuối cùng mà bà ở trong vai trò thủ lãnh.
Tuy nhiên bà May cũng cho biết là bà sẽ tiếp tục giữ chức dân biểu.

Tin tức khác...