Gía nhà ở Toronto sẽ sút giảm thêm 10 phần trăm??

Toronto: Tuy giá nhà trên toàn Canada trong tháng 7 gia tăng  chút đỉnh, nhưng theo nhận xét của các chuyên gia địa ốc thì  có những dấu hiệu cho thấy nền kỹ nghệ nhà cửa ở Canada và nhất là  ở vùng thủ phủ Toronto trên đà suy thoái?

Theo chỉ số  the Teranet- National Bank Composite House Price Index, chuyên theo dõi những dữ kiện của việc bán lại những nhà độc lập, thì giá những căn nhà độc lập ở vùng thủ phủ Toronto đã gia tăng 14.2 phần trăm trong năm qua.

Những dấu hiệu  cho thấy giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto trên đà sút giảm là trong tháng qua, giá nhà, ngoại trừ giá của những căn condos, trong vùng thủ phủ Toronto đã giảm 1.6 phần trăm.

Theo ông Stefane Marion, kinh tế gia trưởng của ngân hàng National, thì giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto  có thể giảm từ 7 phần trăm cho đến 10 phần trăm trong những ngày sắp tới?

 

Tin tức khác...