Giá nhà ở thành phố Toronto có thể tăng thêm 100 ngàn dollars trong năm 2017?

Toronto: Theo nhận định của hội đồng địa ốc thành phố Toronto (TREB) vừa công bố hôm thứ ba ngày 31 tháng giêng, thì năm 2017 cũng sẽ là năm “nóng” cho nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng thủ phủ Toronto.

Theo những tiên đoán của các chuyên gia trong hội đồng địa ốc, thì giá nhà ở thành phố Toronto sẽ gia tăng thêm trên 100 ngàn dollars trong năm 2017: tức  trong ba năm liên tiếp, giá nhà ở thành phố Toronto gia tăng mỗi năm trên 100 ngàn dollars?

Theo bản tiên đoán thì giá nhà trong năm 2017 ở thành phố Toronto gia tăng từ 10 phần trăm cho đến 16 phần trăm và gia  tăng từ mức $586,160  lên đến mức $825,000 vào cuối năm 2017. Đây là giá nhà trung bình của tất cả các loại nhà từ giá của những căn nhà độc lập cho đến giá của những căn condos.

Giá nhà trung bình  của vùng đại thủ phủ Toronto, bao gồm các thành phố lân cận như Brampton, Mississauga.. sẽ gia tăng, theo bản tiên đoán, từ 10  phần trăm cho đến 17 phần trăm và ở mức $729,922.

Tin tức khác...