Giá nhà ở Canada tiếp tục sút giảm

Ottawa: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 2 thì giá nhà trung bình trên toàn Canada đã sút giảm trong tháng giêng vừa qua, mà phần lớn là do sự giảm giá nhà ở các tỉnh bang miền tây Canada.
Chỉ số nhà cửa, the Teranet National Bank National Composite House Price Index, đã giảm 0.1 phần trăm trong tháng giêng, và chỉ số này đã giảm liên tiếp trong vòng 5 tháng qua: thời gian sút giảm lâu nhất kể từ năm 2013 cho đến nay.
Giá nhà sút giảm nhiều nhất ở 3 tỉnh bang miền tây nhất là ở tỉnh bang Alberta khi chỉ số nhà cửa ở thành phố Edmonton giảm 0.8 phần trăm và giảm 0.5 phần trăm.
Chỉ số nhà sút giảm 0.3 phần trăm ở thành phố Vancouver, nhưng giá nhà ở thành phố này vẫn còn ở mức cao.
Tuy nhiên chỉ số giá nhà gia tăng cao nhất ở thành phố Quebec : 1.3 phần trăm, gia tăng 0.7 phần trăm ở thành phố Halifax, gia tăng 0.2 phần trăm ở thành phố Montreal và gia tăng 0.1 phần trăm ở thành phố Toronto và Winnipeg.

Tin tức khác...