Gía nhà ở Canada gia tăng 11.4 phần trăm

Toronto: Theo bản công bố của  tổ chức thăm dò dân ý Teranet cho ngân hàng National, vừa được phổ biến hôm thứ tư ngày 14 tháng 9, thì giá nhà ở Canada trong tháng 8 vừa qua đã gia tăng 11.4 phần trăm, so với giá nhà vào tháng 8 năm ngoái.

Gía nhà trên toàn Canada gia tăng, vì ảnh hưởng từ giá nhà ở hai vùng thủ phủ lớn nhất Canada là Toronto và Vancouver.

Gía nhà ở hai vùng thủ này đã gia tăng 100 phần trăm trong vòng 11  năm qua.

Riêng giá nhà ở vùng thủ phủ Vancouver đã gia tăng 249 phần trăm kể từ năm 2005 cho đến nay.

Theo bản thống kê của tổ chức Teranet, thì trong khi giá nhà gia tăng ở các thành phố Victoria, Hamilton, Ottawa, Halifax và Edmonton, thì giá cả lại xuống ở các thành phố Winnipeg, Calgary, Montreal và Quebec City.

Gía nhà ở thành phố Calgary sút giảm 4.5 phần trăm trong vòng 1 năm qua, vì giá dầu sút giảm và nền kỹ nghệ nhà cửa ở tỉnh bang Alberta trên đà suy thoái.

Theo tổ chức Teranet, thì giá nhà gia tăng 25.8 phần trăm trong vòng 1 năm qua ở thành phố Vancouver, gia tăng 17.5 phần trăm ở thành phố Victoria và 14.6 phần trăm ở thành phố Toronto.

Gía nhà ở ba thành phố này đã lên đến mức kỷ lục. so với giá bán nhà ở những thành phố này từ trước đến nay.

Tin tức khác...