Gía một căn nhà trung bình ở Canada sút giảm 10 phần trăm

Ottawa: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, the Canadian Real Estate Association

phổ biến trong hôm thứ hai ngày 17 tháng 7, thì số nhà bán được ở Canada trong tháng 6, đã sút giảm ở tỷ lệ lớn nhất trong vòng 7 năm qua.

Theo hiệp hội địa ốc Canada thì 3 phần 4 số thị trường địa ốc ở Canada có số nhà bán sút giảm, trong những tháng hè, mà bình thường là thời gian bận rộn nhất của nền kỹ nghệ địa ốc.

Theo nhận định của  hiệp hội địa ốc thì số nhà bán được trong tháng 6  đã giảm 6.7 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 5,với tỷ lệ sút giảm lớn nhất trong vòng 1 tháng, trong vòng 7 năm qua.

Số nhà bán được cũng đã sút giảm  trong 3 tháng liên tiếp.

Trong khi đó giá trung bình một căn nhà ở Canada hiện ở mức $504,458, sút giảm 10 phần trăm kể từ tháng 4 cho đến bây giờ.

Tin tức khác...