Gia hạn việc khai thuế lợi tức ở Mỹ và Canada vì đại dịch COVID-19

Ottawa: Với trận đại dịch COVID-19 đang hoành hoành ở Bắc Mỹ, khiến hàng chục ngàn người chết, đã khiến chính quyền Hoa Kỳ và Canada gia hạn thời gian khai thuế lợi tức cho năm 2019.
Tại Hoa Kỳ, hạn chót khai thuế lợi tức cho cư dân Mỹ là ngày 15 tháng 7, thay vì ngày 15 tháng 4 như những năm trước.
Tại Canada, hạn chót khai thuế lợi tức cho năm 2019 đã được dời từ ngày 30 tháng 4 xuống đến ngày 1 tháng 6, và ngày chót phải trả tiền thuế lợi tức còn thiếu của cư dân Canada đã được dời xuống ngày 31 tháng 7.
Hạn chót để khai thuế cho các công ty thương mại sẽ là ngày 31 tháng 7.

Tin tức khác...