Gía dầu xuống, nhưng giá xăng không xuống

Toronto: Một cuộc nghiên cứu mới đây của ngân hàng Montreal cho thấy là tuy giá dầu thô sút giảm, giá xăng không giảm theo tỷ lệ thuận ở Canada.

Theo ông Benjamin Reitzes, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng Montreal thì tuy giá dầu xuống còn ở mức 37 Mỹ kim một thùng trong những ngày giữa tháng 12, nhưng giá xăng ở vùng thủ phủ Toronto lại gia tăng lên đến mức 1 Gia kim một lít.

Vào tháng 6 năm 2014, giá dầu thô đã lên đến mức 104 Mỹ kim một thùng, một giá kỷ lục, trước
khi sút giảm 65 phần trăm và ở mức 37 Mỹ kim một thùng.

Trong khi đó giá xăng ở Toronto vào tháng 6 năm 2014 là $1.40, xuống còn $1, sút giảm có 40 phần trăm.

Nếu so sánh với giá dầu thô vào năm 2008 cũng ở mức Mỹ kim một thùng, giá xăng lúc đó ở Toronto chỉ có 74 xu một lít, chứ không là $1.00 như hiện nay.

More Stories...