Gía dầu sẽ lên trở lại trong năm 2016?

Toronto: Gía một thùng dầu thô vào tháng 6 năm 2014 là 104 Mỹ kim, giá dầu thô vào ngày 22 tháng 12 năm 2015 chỉ còn 36.47 Mỹ kim. Sự xuống giá cấp kỳ của dầu khí, đã khiến cho nền kỹ nghệ khai thác dầu lâm vào tìnn trạng suy thoái.

Ngoài ra số dầu tung ra trên thị trường của các quốc gia trong hiệp hội sản xuất dầu hỏa OPEC đã lên đến mức kỷ lục, càng làm cho giá dầu sút giảm.

Nhiều người bi quan cho là giá dầu sẽ đứng ở mức 35 Mỹ kim một thùng. Tuy nhiên theo nhận định của ông Vagit Alekperov, chủ tịch điều hành của đại công ty dầu Lukoil của xứ Nga, thì ông tiên đoán là giá dầu sẽ trở lại mức từ 40 Mỹ kim lên đến 50 Mỹ kim một thùng trong năm 2016?

Tin tức khác...