Bán nhà với giá 20 ngàn dollars ở Vancouver

Vancouver: Khi nói đến việc mua nhà ở thành phố Vancouver, người ta nghĩ ngay đến những căn nhà giá bạc triệu, chứ không phải một căn nhà giá 20 ngàn dollars như vừa được đăng trên Craiglist.

Thật sự chủ nhân của căn nhà này, xây cất căn nhà bất hợp pháp trên miếng đất sau nhà của ông.
Căn nhà chỉ rộng 250 bộ Anh, không đủ tiêu chuẩn.

Khi chính quyền thành phố khám phá ra, họ buộc chủ nhân căn nhà phải rinh căn nhà này ra khỏi thành phố, hay phải dẹp bỏ.
Vì thế chủ nhân căn nhà đã đăng bản bán, với điều kiện người mua phải mang ra khỏi thành phố Vancouver.

More Stories...