Giá cổ phiếu của các công ty cần sa gia tăng

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 21 tháng 8, giá cổ phiếu của các công ty cần sa ở Canada đã gia tăng cao, sau khi chính quyền tỉnh bang Ontario loan báo là tỉnh bang này sẽ ký hợp đồng với 26 công ty sản xuất cần sa, trong việc cung cấp cần sa cho cư dân qua mạng internet.
Sau khi lên nắm quyền, thủ hiến Doug Ford đã hủy bỏ quyết định của chính quyền đảng Tự Do tiền nhiệm: không bán cần sa qua công ty quốc doanh trực thuộc cơ quan đặc trách bán rượu bia.
Thay vào đó chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho các tư nhân mở tiệm bán lẻ cần sa, trong khi chính quyền tỉnh bang sẽ lo điều hành việc bán cần sa trên mạng internet.
Như giá cổ phiếu của công ty trồng cần sa Canopy Growth , với ký hiệu là WEED, đã gia tăng từ mức $35 một cổ phiếu vào giữa tháng 8 lên đến $50 một cổ phiếu vào ngày 21 tháng 8.

Tin tức khác...