Ghi ơn cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Ngày 27/10/2019, tại nhà hàng Expo Event Center, buổi lễ tưởng nhớ Tinh Thần Ngô Đình Diệm và các Anh Hùng Liệt Nữ của lịch sử VN và 65 năm cuộc di cư từ miền Bắc vào miền Nam đi tìm tự do 1954 – 2019 diễn ra rất long trọng theo nghi thức quân cách, với sự hiện diện của Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh ông bà Đại tá Trương Như Phùng, ông bà Đại tá Nguyễn văn Nam, các Hội đoàn Quân đội, Hội đoàn đoàn thể, thân hào nhân sĩ, các cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương tham dự rất đông.
Sau 9 năm cầm quyền cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sát hại trong cuộc đảo chánh ngày 1/11/1963, các tướng chỉ huy cuộc đảo chánh đã hủy bỏ hiến pháp, hủy bỏ những chính sách chống cộng hữu hiệu như Quốc sách Ấp chiến lược mà không sách lược nào thay thế, lòng dân ly tán tạo ra sự bất ổn về chính trị nên Việt cộng đã lợi dụng tình thế, mở nhiều trận đánh khắp nơi, an ninh bị đe dọa, nên Quân đội Mỹ đã đem quân vào VN để ngăn chặn sự mở rộng chiến tranh của cộng sản Bắc Việt đang lăm le xâm chiếm miền Nam.

Bạch Cúc

Tin tức khác...