Gần một nửa những người Canadians vẫn chưa nộp bản khai thuế lợi tức.

Ottawa: Hàng năm hạn chót khai thuế lợi tức là ngày 30 tháng 4 cho những người khai thuế cá nhân, và cho những công ty thì là ngày 15 tháng 6.
Năm nay vì có đại dịch COVID-19, sở thuế Canada đã gia hạn ngày chót khai thuế lợi tức cá nhân là ngày 1 tháng 6 đã qua và hạn chót khai thuế cho các công ty vẫn là ngày 15 tháng 6.
Tuy nhiên mới đây, sở thuế Canada lại ra thêm một gia hạn mới là sẽ không phạt cho những người nộp đơn khai thuế hay không đóng tiền thuế, trước ngày 1 tháng 9.
Như thế người ta có thể trì hoãn việc khai thuế lợi tức cho đến đầu tháng 9.
Theo bản thăm dò dân ý của công ty khai thuế H&R Block Canada thì cho đến nay 45 phần trăm những người được hỏi ý kiến, vẫn chưa nộp bản khai thuế hay đóng tiền thiếu thuế.
Tuy nhiên theo bà Lisa Gittens của công ty H&R Blocks thì những ai nghĩ là sẽ có tiền hồi thuế, thì nên khai càng sớm càng tốt.
Trung bình 85 phần trăm những người thọ thuế ở Canada sẽ lấy lại $1,800 tiền hồi thuế hàng năm.

Tin tức khác...