Gần 130 ngàn bệnh nhân có toa mua cần sa

Toronto: Theo bản công bố của bộ y tế Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 24 tháng 2, thì với chương trình cung cấp cần sa cho những người bị bệnh ở Canada được chấp thuận 4 năm qua, tính đến nay đã có 130 ngàn bệnh nhân có toa mua cần để chữa bệnh.

Trong vòng có 3 tháng từ tháng 9 năm ngoái 2016 cho đến cuối tháng chạp, số bệnh nhân có toa mua cần sa đã gia tăng từ mức 98,460 người lên đến 129,876, hay gia tăng 1,544 phần trăm, và so với chiỏ có 7,900 người có toa mua cần sa vào giữa năm 2014.

Nhiều người tự hỏi, với con số bệnh nhân có toa mua cần sa gia tăng khủng khiếp như vậy, thì liệu tất cả những người này đều thật sự cần  hút cần sa để chữa bệnh?

Trong khi đó chính quyền liên bang đã  hứa là sẽ hợp thức hóa việc dùng cần sa trong mùa xuân năm nay?

 

Tin tức khác...