Gà tây rừng xuất hiện trong ngày lễ Tạ Ơn

Mississauga, Ontario: Dường như muốn cho mọi người biết là mùa lễ Tạ Ơn sắp về, trong ngày thứ sáu 5 tháng 10 vừa qua, người qua lại ở khu vực công viên Jack Darling trong thành phố Mississauga đã thấy một con gà tây rừng lảng vảng.
Các viên chức của cơ quan dịch vụ thú vật trong thành phố Mississauga đã đến đuổi con gà tây này vào những khu rừng gần đó, nhưng ngày hôm sau thứ bảy, thì con gà rừng này lại xuất hiện trở lại gần Lorne Park.
Theo bà nha sĩ Joan Chin thì con gà tây này đã đi qua đi lại trước văn phòng của bà trong thành phố Mississauga từ những ngày cuối tháng 8.
Các cơ quan kiểm tra thú vật ở thành phố Mississauga đã không ngăn cản những con gà tây rừng ngoại trừ khi chúng làm cản trở lưu thông.

Tin tức khác...