Không có ai may mắn trúng lô độc đắc trong ngày lễ Tạ Ơn.

Toronto: Trong ngày lễ Tạ Ơn năm nay 8 tháng 10, đã không có ai may mắn trúng những lô độc đắc của cả hai loại xổ số 649 và LottoMax.
Lô độc đắc trị giá 5 triệu dollars của loại vé 649 đã không có ai trúng số, và chỉ có một người ở tỉnh bang British Columbia may mắn trúng lô 1 triệu dollars.
Vé trúng lô độc đắc mang các số 20,23,24,33, 37,48 và số bonus là 22
Kỳ xổ tới, lô độc đắc của loại 649 sẽ vào khoảng 7 triệu dollars.
Trong loại xổ số Lotto Max, xổ vào ngày thứ bảy 6 tháng 10, cũng chẳng có ai may mắn trúng lô độc đắc 60 triệu dollars.
Trong sốb 40 lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars, chỉ có 14 người may mắn trúng.
Vé số trúng 60 triệu dollars có mang các số 8,9,12,20,22,27, 30 và số bonus là 28.
Cuộc xổ số Lotto Max kỳ tới với lô độc đắc cũng là 60 triệu dollars, nhưng có đến 42 lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars.

Tin tức khác...