Em bé 5 tuổi gặp mặt người ân nhân đã cứu sống em.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 3 tháng 8, một em bé 5 tuổi đã sống sót nhờ vào việc ghép tủy sống từ một ân nhân, đã gặp lại người này trong hôm thứ tư vừa qua.
Khi được cứu sống nhờ ghép tủy sống, thì em bé Isabelle Boulerie này mới có 3 tháng, chưa nhận biết được sự quan trọng của việc hiến tặng này, nhưng khi em Isabelle gặp cô Julia Pfaff, 23 tuổi ở phi trường Ottawa thì dường như đã có những tình cảm gắn bó giữa hai người: em Isabelle gọi tên cô Julia và ôm chầm lấy cô này.
Cùng ra đón cô Julia là bà Melanie Boulerie.
Bà Melanie đã nói với người ân nhân của con bà là cám ơn và bà không có lời nào có thể diễn tả được những cảm kích của gia đình bà.
Khi mới có 3 tháng , em Isabelle bị một chứng bệnh gọi là malignant infantile osteopetrosis, là chứng bệnh mà tế bào xương quá nhiều và ngừng tăng trưởng.
Nếu không có việc cô Julia, một thiếu nữ ở bên nước Đức, thì em Isabelle sẽ không sống được.
Cô Julia cũng nói khi gặp em Islabelle và bà mẹ là cô không thể diễn tả cảm xúc của cô trong việc cứu sống em Isabelle, mà chỉ biết đó là một cảm xúc tuyệt vời.

Tin tức khác...