Đa số những người Canadians được hỏi ý kiến, không tin vào khả năng của thủ tướng Trudeau trong việc giải quyết việc người Mỹ chạy qua biên giới xin tỵ nạn.

Ottawa: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây, phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến đã nghĩ là ông Andrew Scheer, thủ lãnh đảng Bảo Thủ có khả năng hơn thủ tướng Trudeau , trong việc giải quyết việc người Mỹ chạy qua biên giới xin tỵ nạn ở Canada.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý, the Angus Reid Institute thì đa số những người Canadians được hỏi ý kiến đã đồng ý là số những người Mỹ vượt biên giới xin tỵ nạn quá cao, và ông Andrew Scheer, thủ lãnh đảng Bảo Thủ là người thủ lãnh có khả năng nhất trong việc giải quyết khó khăn này.
Tính đến nay có khoảng 30 ngàn người đang sinh sống ở Mỹ, vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn.

Tin tức khác...