Dược phòng Shoppers Drug Mart tìm kiếm người quản lý việc bán cần sa y khoa.

Toronto: Tuy chính quyền liên bang chưa cho phép hệ thống dược phòng Shoppers Drug Mart được bán cần sa: có nhiều tỉnh bang như tỉnh bang Ontario chỉ cho phép bán cần sa ở những tiệm riêng biệt, nhưng hệ thống dược phòng  Shoppers Drug Mart này đã quảng cáo cần người quản lý hệ thống bán cần sa.

Theo những nguồn tin thân cận, thì các giới chức lãnh đạo của dược phòng Shoppers Drug Mart đã lạc quan là chính quyền liên bang, rồi sẽ cho phép các dược phòng ở Canada bán cần sa

More Stories...