Dùng thuốc chủng ngừa covid hỗn hợp có hiệu quả tốt.

Ottawa: Theo kết quả của các cuộc nghiên cứu của các khảo cứu gia ở hai tỉnh bang Quebec và British Columbia , thì quyết định trì hoãn việc chủng ngừa covid mũi thứ nhì tới 4 tháng đã giúp cho Canada cứu sống được biết bao nhiêu người khỏi bị chết oan.
Đồng thời các khảo cứu gia cũng thấy là việc trì trệ chủng ngừa mũi thứ nhì, cũng giúp cho cơ thể người được chủng ngừa mũi thứ nhất, có những kháng thể chống covid mạnh mẽ hơn.
Các nhà khảo cứu cũng nhận thấy là việc chủng ngừa covid bằng hai mũi chích, mỗi mũi là một loại thuốc chủng khác nhau cũng giúp tạo thêm những kháng thể và làm giảm nguy hiểm cho nhiều người không phải vào bệnh viện, và không phải chết.
Các nhà khảo cứu của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bang B.C. (BCCDC) và viện y tế công cộng quốc gia tỉnh bang Quebec ( NSPQ) đã tham dự cuộc nghiên cứu này.
Như thế thì việc chủng ngừa covid cho người ta bằng hai loại thuốc chủng khác nhau là một điều nên làm, và chính quyền Mỹ nên chuẩn y việc chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau, cũng hiệu nghiệm như việc chủng ngừa chỉ bằng một loại thuốc.
Các nhà khảo cứu đã dựa vào những dữ kiện của 250 ngàn người ở tỉnh bang B.C. được chủng ngừa trong thời gian từ ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 11 tháng 9 năm 2021 và nhận thấy rằng, các thuốc chủng đã hiệu quả đến 95 phần trăm cho dù được chủng bằng ba loại thuốc chủng Astra Zeneca, hay Pfizer hay Moderna.
Việc chủng ngừa hỗn hợp các thứ thuốc chủng covid khác nhau cũng đang được các cơ quan FDA và CDC ở Hoa Kỳ nghiên cứu.
Theo tin của đài CNN thì hai cơ quan FDA và CDC có thể chuẩn y cho việc chủng ngừa bổ sung mũi thứ ba bằng loại thuốc khác với loại thuốc mà cư dân Mỹ đã được chủng ngừa hai mũi.
Thí dụ người được chủng ngừa hai mũi Pfizer, có thể được chủng ngừa mũi bổ sung bằng thuốc Johnson & Johnson hay Moderna ..

Tin tức khác...