Đức giám mục Nguyễn Văn Long từng bị bạo hành tình dục

Sydney, Úc Đại Lợi: Theo tin của báo the Ages, thì trong cuộc điều trần  trước ủy ban Hoàng Gia Úc Đại Lợi về vấn đề bạo hành tình dục thiếu nhi, đức giám  mục Nguyễn Văn Long, giám mục địa phận Parramatta, ngoại ô của thành phố Sydney  cho biết là ngài cũng đã từng bị một thành viên của nhà dòng  bạo hành tình dục, sau khi tỵ nạn đến Úc vào năm 1981.

Vị giám mục 55 tuổi cũng cho là vì không có  phụ nữ trong những chức vụ  lãnh đạo của nhà thờ Công giáo, đã làm gia tăng số thiếu nhi bị bạo hành tình dục trong  giáo hội.

 

Tin tức khác...