Dự luật hợp thức hóa cần sa được thông qua. và sẽ hợp thức hóa vào giữa tháng 9

Ottawa: Trong phiên họp hôm thứ ba ngày 19 tháng 6, thượng viện Canada đã thông qua dự luật C-45, dự luật hợp thức hóa việc lưu hành cần sa ở Canada với số phiếu thuận là 52 và số phiếu chống là 29.
Như thế trong vòng từ 8 tuần lễ cho đến 12 tuần lễ.
Và theo bà tổng trưởng y tế Ginette Petitpas Taylor thì các tỉnh bang sẽ cần từ 2 tháng cho đến 3 tháng chuẩn bị và việc lưu hành cần sa sẽ diễn ra vào giữa tháng 9.

Và sẽ tùy quyết định của thủ tướng Trudeau trong việc ấn định ngày hợp thức hóa?
Hiện nay ngành kỹ nghệ cần sa chợ đen ở Canada có số thương vụ ước lượng lên đến 7 tỷ dollars hàng năm.
Việc hợp thức hóa sẽ giúp chính quyền thâu được một phần thuế bị mất mát trên thị trường cần sa chợ đen.
Hợp thức hóa cần sa cũng sẽ giúp làm gia tăng số du khách đến Canada theo như những lời tiên đoán của báo chí.

Tin tức khác...