Dự án thiết lập một địa điểm chích ma túy cho người nghiện, bên cạnh một nhà hàng Trung Hoa lâu đời nhất thành phố Quebec.

Quebec City:Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 9 tháng 7, chính quyền thành phố Quebec, dự định sẽ thiết lập một địa điểm chích ma túy có người trông nom, ngay trong khu đất hiện là bãi đậu xe cho nhà hàng Wok’n Roll.
Nhà hàng Wok’n Roll là nhà hàng tàu lâu đời nhất trong thành phố Quebec, và trong khu vực trước đây là khu phố tàu.
Khu đất trống đó là của chính quyền thành phố, và nhà hàng tàu Wok’n Roll đã mướn lại để làm bãi đậu xe cho chủ nhân và khách hàng.
Ông Régis Labeaume đã chấp thuận cho việc xây cất một địa điểm chích ma túy có người trông coi, cho những người nghiện trong khu đất này và việc xây cất địa điểm chích ma túy này sẽ hoàn tất vào năm 2020.
Tuyên bố với các phóng viên báo chí, ông Napoleon Woo, đồng chủ nhân của nhà hàng Wok’n Roll nói là việc chính quyền thành phố Quebec muốn xây cất một địa điểm chích ma túy ngay trong sân đậu xe của nhà hàng, là muốn nhà hàng của ông phải dẹp tiệm, vì đây là nhà hàng tàu duy nhất còn lại trong khu phố tàu cũ.
Bà Jaime Kate Woo, con gái của chủ nhà hàng đã nói là gia đình của bà đã trông coi cửa tiệm qua ba thế hệ. Gia đình bà đã mướn bãi đậu xe trong 35 năm qua: 35 trả tiền mướn và xúc tuyết.
Bà Woo cũng cho rằng nếu có những kẻ nghiện hút đến khu vực của nhà hàng, thì có thể sẽ làm số khách hàng sút giảm cũng như tình trạng an ninh của khu vực này không còn an toàn như trước.
Ông thị trưởng thành phố Quebec nói với các phóng viên báo chí là ông không ngạc nhiên khi có những phản đối của cư dân, nhưng thành phố cần xây cất một chỗ an toàn cho những người nghiện hút đến chích ma túy.
Theo những thống kê thì hiện có khoảng 900 người nghiện chích ma túy trong thành phố Quebec.

Tin tức khác...