Dự án thiết lập cao ốc nhà rẻ tiền đầu tiên ở thành phố Calgary

Calgary, Alberta: Sau năm năm đề án và xây cất, một cao ốc  chúng cư dành cho những người có lợi tức thấp, đã được khánh thành ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta vào ngày 17 tháng 5 vừa qua.

Cao ốc chúng cư này có 16 đơn vị nằm trên đường Crescent Heights.

Theo ông thị trưởng thành phố, thì thành phố Calgary còn cần thêm nhiều cao ốc chúng cư rẻ tiền như thế.

Theo bà Sarah Woodgate, giám đốc của cơ quan Calgary Housing  và là chủ tịch của công ty the Calgary Housing thì cao ốc mới xây là  một kiểu cao ốc hỗn hợp, có nghĩa là có đủ loại ngừoi có thể sinh sống: có những người nghèo chỉ phải trả tiền mướn nhà có $350 hàng tháng, trong khi có những người phải trả giá mướn nhà tương đương với 90 phần trăm giá nhà cho mướn trên thị trường.

Tin tức khác...